FINANCOVANIE
Spoločnosť Inlight Invest s.r.o. ponúka riešenie pre financovanie projektov Nové svetlo a Úsporné teplo.

Financovanie sa rieši individuálne, podľa aktuálnych kondícií danej samosprávy. Detaily a bližšie informácie môžu získať naši partneri prostredníctvom osobnej konzultácie. V prípade záujmu Vás radi navštívime a poskytneme všetky informácie.  
Inlight Invest  s.r.o. 
Matúškovo 144
925 01 Matúškovo
Copyright© osvetlenieskoly.sk   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
OSVETLENIEŠKOLY.sk
Click for new image
Napíšte nám.
PROJEKT ÚSPORNÉ TEPLO
Tel.:       +421 905 841 523 
Mail:      
info@osvetlenieskoly.sk
             
Prvky systému IQRC - Inteligentná zónová regulácia pre teplovodné systémy

Systémom IQRC je možné regulovať členité a rozsiahle priestory. Odlišný režim vykurovania v ľubovoľnej miestnosti, alebo časti školy je možné regulovať pomocou prvkov, ktoré sa rozložia v budove tak, aby správca mohol operatívne meniť režim vykurovania.
Samotnú realizáciu sprevádza spracovanie projektovej dokumentácie. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť iba výpočtom prietokov a prednastavení ventilov a návrhom opatrení, ktoré sú zárukou maximálnych úspor ktoré sa dajú dosiahnuť hydraulickou reguláciou. Zohľadňujú sa špecifické  podmienky sústavy v celom objekte. K tomu je potrebná nie len znalosť príslušného softwaru použitých prvkov, ale aj skúsenosť projektanta a montážneho týmu. Požitie systému IQRC si vyžaduje premyslený návrh rozloženia prvkov, aby bola zabezpečená dokonalá funkčnosť zónovej regulácie.

Montáž vykonávajú kvalifikovaní pracovníci pomocou prístroja na meranie tlakovej diferencie a prietoku.
Projekt a výpočet hydraulickej regulácie
Prvky hydraulickej regulácie prietokov a teploty
Hydraulická regulácia je nevyhnutná nezávisle od toho, či bol objekt zateplený, alebo nie! A v zateplenej škole je priam hriech nechať sústavu nevyregulovanú.
Správnym vyregulovaním prietokov vykurovacieho média v horizontálnych rozvodoch je možné často dosiahnuť až 10%-né úspory v spotrebe tepla.

Ak je sústava ešte doplnená s prednastavenými termostatickými ventilmi a tepelné zisky sú kontrolované termostatickými hlavicami, tak v celej budove je teplota, ktorá vyhovuje z hľadiska jej potrieb, ale ani jedna miestnosť nie je prekurovaná, alebo nedokúrená.

Maximalizácia úspor - systém IQRC
Univerzálny bezdrôtový systém na centrálnu reguláciu vykurovania a automatizáciu budov

Zónovou reguláciou, prostredníctvom systému IQRC je možné dosiahnuť maximalizáciu úspor tak, že pri tom sa dosahuje úplný komfort a pohoda v každej miestnosti nezávisle od toho či sú jednotlivé miestnosti na severnej, alebo na južnej strane budovy. Bezdrôtový systém IQRC je „nadstavba“ hydraulickej regulácie, ktorou sa dá dosiahnuť až 20%-nú úsporu spotreby tepla.

Jeho výhody sú:
• možnosť regulovania úrovne teploty každej miestnosti zvlášť
• možnosť regulovanie teploty v individuálnom časovom režime odlišnom od ostatných miestností
• spätná kontrola a vyhodnotenie teplôt v miestnostiach a v budove počas 12 mesiacov
ŽIADNE KÁBLE =  ÚSPORA PRI INŠTALÁCII  
• čistá a jednoduchá inštalácia systému 
• menšie náklady na montáž
• výhoda pri rekonštrukcii
• regulácie v starších objektoch
• po naprogramovaní vykurovacích  režimov možnosť  PC vypnúť
• jednoduchá obsluha, pružný protokol riadenia.

Systém IQRC má potenciál ušetriť desiatky percent nákladov na vykurovanie. Možnosť centrálnej kontroly regulácie vykurovania a prehľad o nastavených a skutočných teplotách patria k najúčinnejším nástrojom na optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Systém IQRC umožňuje bezdrôtové monitorovanie dosiahnutých teplôt vo všetkých miestnostiach, v ktorých sú nainštalované prvky IQRC. Majiteľom a správcom objektov tak poskytuje neoceniteľné a vždy aktuálne informácie o hospodárení s teplom.

Systém je vhodný pre nastavenie individuálneho režimu vykurovania telocviční, kuchýň a jedální, prípadne materských škôl, ktoré sa nachádzajú v rámci ZŠ.


Systém IQRC bol ocenený:
Február 2012 - ocenenie „Najlepší exponát Aquartherm  Nitra“
Projekt Úsporné teplo je hydraulická regulácia vykurovania doplnená opatreniami, ktoré vytvoria také podmienky a okolnosti v danej budove, aby vyváženie prietokov a kontrola teploty pomocou termostatických hlavíc boli účinné a zabezpečili správcovi budovy očakávanú návratnosť investície.
uspora elektrickej energie
Cieľom projektu Nové svetlo je poskytnúť deťom zdravé svetlo a štatutárom škôl úsporu elektrickej energie.
Projekt Úsporné teplo je hydraulická regulácia vykurovania doplnená opatreniami, ktoré...
>> viac
>> viac
ÚVOD  |  REFERENCIE  |  KONTAKT
POLITIKY SPOLOČNOSTI  |  OBEC KTORÁ ŠETRÍ  |  NOVÉ SVETLO  |  ÚSPORNÉ TEPLO 
ENERGETICKÁ ÚSPORA
Energetická úspora v budovách sa dosahuje kombináciou rôznych opatrení, u ktorých pomer cena/úspora je veľmi dôležitým faktorom, pri rozhodovaní o tom, čo sa naozaj oplatí pre dosiahnutie cieľov. Niektoré opatrenia sú drahé a pri tom málo efektívne. Keďže v praxi  zo všetkých druhov energií sa v škole využíva najmä elektrická energia a energia potrebná na vykurovanie, odporúča sa okrem racionalizácie osvetlenia      zamerať sa na opatrenia znižujúce náklady na vykurovanie.

Zateplenie budovy, alebo výmena okien z hľadiska efektívnosti (pomer cena opatrenia/úspora) nasleduje iba po hydraulickom vyregulovaní vykurovacieho systému.
Inlight Invest s.r.o. ponúka vyváženie prietokov vykurovacieho systému, reguláciu teploty pomocou termostatických ventilov a zónovú reguláciu teploty verejných budov t.j. škôl a materských škôl, obecných úradov a iných objektov v majetku miest a obcí v rámci projektu Úsporné teplo.