FINANCOVANIE
Spoločnosť Inlight Invest s.r.o. ponúka riešenie pre financovanie projektov Nové svetlo a Úsporné teplo.

Financovanie sa rieši individuálne, podľa aktuálnych kondícií danej samosprávy. Detaily a bližšie informácie môžu získať naši partneri prostredníctvom osobnej konzultácie. V prípade záujmu Vás radi navštívime a poskytneme všetky informácie.  
Inlight Invest  s.r.o. 
Matúškovo 144
925 01 Matúškovo
Copyright© osvetlenieskoly.sk   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
OSVETLENIEŠKOLY.sk
Click for new image
Napíšte nám.
Tel.:       +421 905 841 523 
Mail:      
info@osvetlenieskoly.sk
             
uspora elektrickej energie
Cieľom projektu Nové svetlo je poskytnúť deťom zdravé svetlo a štatutárom škôl úsporu elektrickej energie.
Projekt Úsporné teplo je hydraulická regulácia vykurovania doplnená opatreniami, ktoré...
>> viac
>> viac
Inlight Invest s.r.o má svoju politiku kvality a systém environmentálneho manažérstva. Našim cieľom je zabezpečiť spokojnosť zákazníka a zároveň dbať na životné prostredie a našou činnosťou v oblasti osvetlenia znižovať environmentálnu záťaž osvetľovacích sústav.

Vedenie spoločnosti svojím rozhodnutím definovalo budúce smerovanie spoločnosti nasledovne:

• Orientujeme sa na budovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva. V riadiacich procesoch dosahujeme maximálnu efektívnosť pri minimalizácii vplyvov na životné prostredie.

• Sme trvalou zárukou spokojnosti obchodných partnerov vo všetkých oblastiach. Čestný a korektný prístup je základným hodnotovým princípom spoločnosti v internom aj externom prostredí. Uvedomovanie environmentálnych vplyvov je neoddeliteľnou súčasťou akýchkoľvek inovatívnych procesov.   

• Trvalé zlepšovanie dosahujeme profesionalitou, odborným rastom, neustálymi technologickými inováciami a plnením legislatívnych a iných požiadaviek,  ktoré sa naša spoločnosť zaviazala plniť voči externému prostrediu.

• Aktívne zvyšujeme povedomie interného aj externého prostredia o ochrane environmentu, o bezpečnom pracovnom prostredí. V návrhoch technických riešení dlhodobo aktívne ovplyvňujeme záujem zákazníka o produkty s pozitívnym environmentálnym vplyvom.  

• Presadzujeme plnú zodpovednosť jednotlivca za trvalé znižovanie negatívnych vplyvov na kvalitu životného prostredia. V maximálnej miere dbáme na prevenciu znečistenia životného prostredia.Zmluvný vzťah

Naša spoločnosť  sa zaväzuje pri plnení povinností vyplývajúcich zo zmlúv konať v súlade so všeobecnými zásadami environmentálneho správania sa a maximalizuje snahu eliminovať negatívne vplyvy na životné prostredie“***Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou svojich akýchkoľvek dokumentov***
POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
ÚVOD  |  REFERENCIE  |  KONTAKT
POLITIKY SPOLOČNOSTI  |  OBEC KTORÁ ŠETRÍ  |  NOVÉ SVETLO  |  ÚSPORNÉ TEPLO