FINANCOVANIE
Spoločnosť Inlight Invest s.r.o. ponúka riešenie pre financovanie projektov Nové svetlo a Úsporné teplo.

Financovanie sa rieši individuálne, podľa aktuálnych kondícií danej samosprávy. Detaily a bližšie informácie môžu získať naši partneri prostredníctvom osobnej konzultácie. V prípade záujmu Vás radi navštívime a poskytneme všetky informácie.  
Inlight Invest  s.r.o. 
Matúškovo 144
925 01 Matúškovo
Copyright© osvetlenieskoly.sk   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
OSVETLENIEŠKOLY.sk
Click for new image
Napíšte nám.
Tel.:       +421 905 841 523 
Mail:      
info@osvetlenieskoly.sk
             
uspora elektrickej energie
Cieľom projektu Nové svetlo je poskytnúť deťom zdravé svetlo a štatutárom škôl úsporu elektrickej energie.
Projekt Úsporné teplo je hydraulická regulácia vykurovania doplnená opatreniami, ktoré...
>> viac
>> viac
ÚVOD  |  REFERENCIE  |  KONTAKT
POLITIKY SPOLOČNOSTI  |  OBEC KTORÁ ŠETRÍ  |  NOVÉ SVETLO  |  ÚSPORNÉ TEPLO 
OBEC KTORÁ ŠETRÍ
Obec Moča na čele s  pánom starostom vypracovala stratégiu revitalizácie svojho rozpočtu. Ťažiskom opatrení znižovania nákladov boli kroky, ktoré mohli viesť k  úsporám v  spotrebe energií. Samozrejme sa to mohlo týkať iba tých celkov, ktoré má v  majetku obec a  teda priamo ovplyvňujú výdavkovú časť rozpočtu.

Medzi inými sa rekonštruovalo: verejné osvetlenie obce, osvetlenie kultúrneho domu, osvetlenie telocvične v  ZŠ, osvetlenie a kúrenie v MŠ, vykonalo sa hydraulické vyváženie vykurovacieho systému v  ZŠ a na obecnom úrade (polyfunkčná budova). ZŠ, MŠ a obecný úrad sa na viac riešil zónovou reguláciou vykurovania, a to prostredníctvom bezdrôtového systému IQRC. Teraz je možné v týchto objektoch nastaviť a regulovať teplotu v každej miestnosti individuálne a zároveň ľubovoľne meniť tieto teploty podľa potreby. Temperovať ak si to okamžitá situácia vyžaduje.

Tu si môžete pozrieť zdokumentovanie tohto chvályhodného prístupu obce.

Naša spoločnosť realizovala nasledovné racionalizačné opatrenia:
ZŠ Moča

ZŠ Moča

Jedna z tried pred vyregulovaním

Jedna z tried pred vyregulovaním

Jedna z tried po vyregulovaní prietokov a osadení hlavice IQRC

Jedna z tried po vyregulovaní prietokov a osadení hlavice IQRC

Telocvičňa v ZŠ Moča pred modernizáciou

Telocvičňa v ZŠ Moča pred modernizáciou

Telocvičňa po vyregulovaní a modernizácii osvetlenia

Telocvičňa po vyregulovaní a modernizácii osvetlenia

Rozdeľovač v ZŠ po vyregulovaní prietokov

Rozdeľovač v ZŠ po vyregulovaní prietokov

MŠ Po vyregulovaní a modernizácii osvetlenia

MŠ Po vyregulovaní a modernizácii osvetlenia

Polyfunkčná budova s OcÚ

Polyfunkčná budova s OcÚ

Polyfunkčná budova s OcÚ pred reguláciou

Polyfunkčná budova s OcÚ pred reguláciou

Polyfunkčná budova s OcÚ po vyregulovaní prietokov

Polyfunkčná budova s OcÚ po vyregulovaní prietokov