osvetlenie skoly
osvetlenie školy
FINANCOVANIE
Spoločnosť Inlight Invest s.r.o. ponúka riešenie pre financovanie projektov Nové svetlo a Úsporné teplo.

Financovanie sa rieši individuálne, podľa aktuálnych kondícií danej samosprávy. Detaily a bližšie informácie môžu získať naši partneri prostredníctvom osobnej konzultácie. V prípade záujmu Vás radi navštívime a poskytneme všetky informácie.  
Inlight Invest  s.r.o. 
Matúškovo 144
925 01 Matúškovo
osvetlenie školy
Copyright©

osvetlenieskoly

.sk   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
OSVETLENIEŠKOLY.sk
PRIEMYSEL
Inlight Invest s.r.o.  rieši okrem osvetlenia školy aj:
- osvetlenie priemyselných hál a
  interiérov administratívnych
  budov a obchodov
- osvetlenie vonkajších priestorov
  areálov priemyselných
  prevádzok,
- osvetlenie komunikácií areálov a
  parkovísk,
- osvetlenie technologických
  zariadení inštalovaných v
  otvorených priestoroch.

Ciele:
- zabezpečiť potrebné hodnoty
  osvetlenosti
pracovných
  priestorov, aby sa zvýšila
  bezpečnosť pri práci,
- zvýšiť hospodárnosť
  prevádzky
svetelných sústav
  úsporou spotreby elektrickej
  energie,
- zvýšiť produktivitu práce a
  výkonnosť dosiahnutím celkovej
  zrakovej pohody na pracovisku.
Click for new image
Napíšte nám.
Inlight Invest s.r.o. sa zaoberá modernizáciou osvetlenia a hydraulickým vyregulovaním vykurovacích systémov škôl a materských škôl.

Osvetlenie takmer každej školy je v súčasnosti nevyhovujúce. Sústavy osvetlenia nevyhovujú z hľadiska hygieny a ich prevádzkovanie je porovnane s moderným osvetlením nehospodárne.
O NÁS
Vhodná modernizácia osvetlenia škôl a materských škôl má okrem zdravotného aspektu priamy dopad aj na životné prostredie. Pri použití svietidiel s výkonnejšou optikou a úsporných zdrojov svetla vzniká  úspora elektrickej energie.

Preto vypracovala naša spoločnosť metodiku postupu pri modernizácii osvetlenia škôl, ktorú nazývame projekt Nové svetlo

V oblasti osvetlenia škôl a materských škôl má Inlight Invest s.r.o. bohaté skúsenosti a dobré referencie na celom území Slovenskej republiky.

Cieľom spoločnosti Inlight Invest s.r.o. pri realizácii projektu Nové svetlo je poskytnúť deťom zdravé svetlo a štatutárom škôl

úsporu elektrickej energie

.
inlight invest
Tel.:       +421 905 841 523 
Mail:      
info@osvetlenieskoly.sk
             
ÚVOD  |  REFERENCIE  |  KONTAKT
POLITIKY SPOLOČNOSTI  |  OBEC KTORÁ ŠETRÍ  |  NOVÉ SVETLO  |  ÚSPORNÉ TEPLO 
>> viac
>> viac
Projekt Úsporné teplo je hydraulická regulácia vykurovania doplnená opatreniami, ktoré...
Cieľom projektu Nové svetlo je poskytnúť deťom zdravé svetlo a štatutárom škôl úsporu elektrickej energie.
>> viac
uspora elektrickej energie